امام حسین(ع) از دیدگاه توماس كارلایل

توماس كارلایل(خاور شناس مشهور انگلیسی) در باره امام حسین(ع) چنین می گوید:

بهترین درسی كه از تراژدی كربلا می گیریم این است كه حسین و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند. آنها با عمل خود روشن كردند كه توفق عددی در جایی كه حق با باطل روبرو می شود اهمیتی ندارد.

پیروزی حسین با وجود اقلیتی كه داشت موجب شگفتی من است!

يکشنبه 23/10/1386 - 10:28
پسندیدم 0
UserName