سالار شهیدان
توسط : حامد...
 

سالار شهیدان اقیانوس ناپیداکرانه ای است که خورشید همه ی معیارهای انسانی از یک سو در آن می دمد و از سویی در آن غروب می کند .

يکشنبه 23/10/1386 - 9:12
پسندیدم 0
UserName