امام حسین ( ع ) عملا ً به جهانیان اثبات کرد
توسط : حامد...
 

 

امام حسین ( ع ) عملا ً به جهانیان اثبات کرد که حق همواره ثابت و پابرجاست و باطل سرانجام محکوم به فنا و نابودی است .

يکشنبه 23/10/1386 - 9:12
پسندیدم 0
UserName