این پل را آتش نزنید
توسط : kavire_teshne

در خواست بخشش کسی را نپذیرفتن!مانند آتش زدن پلی است،که روزی لازم می شود از روی آن عبور کنی!!!!!!

يکشنبه 23/10/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName