امام حسین ( ع) پیشتاز شهیدانی است
توسط : حامد...
 

 

امام حسین ( ع) پیشتاز شهیدانی است که سرود پیروزی خون رنگ خود را در خیمه ی تاریخ نواختند و بزرگترین سرمشق را به آزادی خواهان و مصلحان جهان دادند .

يکشنبه 23/10/1386 - 9:11
پسندیدم 1
UserName