پپام عاشورا :
توسط : حامد...
 

پپام عاشورا :

تكلیف یك مسلمان متعهد، دفاع از ارزش‏هاى دینى، دعوت به پاكى و نیكى، «امر به معروف ونهى ازمنكر» ، اصلاح جامعه و مبارزه با مفاسد ومنكرات و انحرافات است واگر این فریضه ترك شود، بدان مسلط مى‏شوند و سقوط جامعه حتمى است . قیام كربلا براى عمل به همین تكلیف بود .

يکشنبه 23/10/1386 - 9:9
پسندیدم 0
UserName