......آب شراب طهور را که شنیده ای ،
توسط : حامد...
 

......آب شراب طهور را که شنیده ای ، تنها تشنگان راز را می نوشانند و ساقی اش حسین ( ع ) است ؛ حسین ( ع ) از دست یار می نوشد و ما از دست حسین ( ع ) . انشاالله .

يکشنبه 23/10/1386 - 9:3
پسندیدم 0
UserName