كاش !!!
توسط : m66

 

 

كاش درك می كردیم آن چه در دفتر امروز رقم می خورد حاصل سیاه نوشته های دیروزِ ماست !

 

"   خودم   "

شنبه 22/10/1386 - 23:57
پسندیدم 0
UserName