شمع
توسط : m66

 

وقتی به شمع می نگری سوختنش را نبین ! عاشقانه ذوب شدنش را

نظاره گر باش و درك كن !

 

"   خودم   "

شنبه 22/10/1386 - 23:56
پسندیدم 0
UserName