رابیندرات تاگور
توسط : m66

خدا به انسان می گوید:
"شفایت می دهم
چرا که آسیبت می رسانم.
دوستت دارم
چرا که مکافاتت می کنم."

رابیندرات تاگور

شنبه 22/10/1386 - 23:55
پسندیدم 0
UserName