چرا دزدان دریایی به گوش هایشان گوشواره می آویختند؟
توسط : mohsen_yahoo

چرا دزدان دریایی به گوش هایشان گوشواره می آویختند؟

آنها معتقد بودند که اگر گوش هایشان را سوراخ کنند و فلزات گرانبها به آن بیاویزند بینائی شان تقویت می شود نظر شما چیست؟

امروزه طب سوزنی شواهدی بر صحت این موضوع ارائه کرده.در طب سوزنی لاله گوش یکی از نقاط مورد توجه برای درمان بیماری های چشم است.

به نظر می رسد که سوراخ کردن گوش از راه های تجاری از شرق به غرب رفته است.یعنی در طب سوزنی گاهی از گوش به عنوان نقطه مناسبی برای درمان بیماری های چشم به ویژه بهبود دید استفاده می شود.گیون پزشک طب سوزنی می گوید در لاله گوش ،نقطه مناسبی وجود دارد که به آن (نقطه چشم)یا نقطه دید می گویند.اما او تردید داشت که هر نوع ضعف بینائی را به توان به این طریق درمان کرد.

شنبه 22/10/1386 - 23:44
پسندیدم 0
UserName