حق فرزند
توسط : ملام

حق فرزند من چیست ؟
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: اسم نیكو برایش انتخاب كنى ، و به خوبى او را ادب كنى ، و به كار مناسب و پسندیده اى بگمارى .

وسائل الشیعه ، ج 15، ص 198، ح 1.

شنبه 22/10/1386 - 22:22
پسندیدم 0
UserName