حق پیاده
توسط : ملام

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله هنگامى كه سواره بودند، نمى گذاشتند كسى پیاده با آن حضرت حركت كند، یا او را با خود سوار مى كردند و چنانچه طرف قبول نمى كرد، مى فرمودند: جلوتر و در فلان جا منتظر باش .

 

سنن النبى ، ص 50، ح 68 از مكارم الاخلاق ، ج 1، ص 22.

شنبه 22/10/1386 - 22:20
پسندیدم 0
UserName