حفظ ارتباط
توسط : ملام

شخصى نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله آمد و عرض كرد: یا رسول الله ! بستگانم با من قطع رابطه كرده و مرا مورد حمله و شماتت قرار داده اند، آیا من هم با آنها قطع رابطه كنم ؟
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: با این وضع ، خداوند نظر رحمتش را از همه شما بر مى دارد.
آن مرد گفت : پس چه كنم ؟
حضرت فرمود: ایجاد رابطه كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده است ، و ببخش به كسى كه تو را محروم ساخته است ، و عفو كن كسى را كه به تو ظلم كرده است ؛ در این صورت ، از سوى خداوند پشتیبانى در برابر آنها خواهى داشت .

محجة البیضاء، ج 3، ص 430.

شنبه 22/10/1386 - 22:19
پسندیدم 0
UserName