حضرت خدیجه علیهم االسلام
توسط : ملام

حضرت خدیجه علیهماالسلام پانزده سال از پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله بزرگتر بود. پس از وفاتش هر وقت نام او برده مى شد، پیامبر صلى الله علیه و آله با عظمت از وى یاد مى فرمودند و گاهى اشكشان جارى مى شد، كه عایشه ناراحت مى شد.بحارالانوار، ج 16، ص 81.

به درستى كه من خدیجه را بر زنان امتم برترى مى دهم . همانگونه كه مریم علیهماالسلام بر زنان عالم برترى داده شد. قسم به خدا كه بهتر از خدیجه پس از او براى من جایگزین نكرد.


شنبه 22/10/1386 - 22:19
پسندیدم 0
UserName