داستان اموزنده
توسط : ملام

روایت شده ، رسول مكرم اسلام صلى الله علیه و آله در سفرى بود. براى طعام ، امر فرمود گوسفندى را ذبح نمایند. شخصى عرض كرد: یا رسول الله ! ذبح گوسفند به عهده من ، و دیگرى گفت كه پوست كندن آن با من ، و شخص دیگر گفت كه پختن آن با من . آن حضرت فرمود: جمع كردن هیزم هم با من باشد. گفتند: یا رسول الله ، ما هستیم و هیزم جمع مى كنیم . نیاز به زحمت شما نیست . فرمود: این را مى دانم ، لیكن خوش ندارم كه خود را بر شما امتیازى دهم . پس به درستى كه حق تعالى كراهت دارد از بنده اش كه ببیند او خود را بر دوستانش امتیاز داده است

 

منتهى الامال ، ج 1، ص 22

شنبه 22/10/1386 - 22:2
پسندیدم 0
UserName