اگر كسی آی دی مارا قفل كرد؟
توسط : 2Esteghlal2
اگر كسی آی دی مارا قفل كرد؟
فقط كافیست بر روی لینكی كه یاهو هنگام اعلام قفل بودن آی دی شما در اختیارتان قرار می دهد كلیك كنید و در صفحه ظاهر شده
Login كنید.وقتی به صورت كامل Login شدید آی دی شما از حالت قفل خارج می شود.
شنبه 22/10/1386 - 19:4
پسندیدم 0
UserName