جدی نگیرید

فقط با روشن کردن یک بخاری اضافه شما هم در تعطیلی مدارس ، دانشگاه ها و ادارات سهیم باشید .

هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم .

تاکید می کنم مطلب طنزه

شنبه 22/10/1386 - 18:54
پسندیدم 0
UserName