كاش و ای كاش و صدها كاش. . .
توسط : parandeh2

كاش چون نای شبان می خواندم/به نوای دل دیوانه ی تو/ خفته بر هودج مواج نسیم/می گذشتم ز در خانه ی تو/ كاش چون پرتو خورشید بهار/ سحر از پنجره می تابیدم/ از پس پرده ی لرزان حریر/ رنگ چشمان تو را می دیدم//زهره//parandeh2//

شنبه 22/10/1386 - 18:22
پسندیدم 0
UserName