گوش فرا دهید . . . .
توسط : parandeh2

عزیزانم!عالمی هست فراسوی همه ی بندها. و كسی هست كه هیچ نامی نمی توان بر او نهاد.ذات او عشق است راه او عشق است درس او عشق است اوخداوند مهرباناست. با من به سوی او بیایید. . . . /زهره/parandeh2/در پناه حق باشید مهربانانم.

شنبه 22/10/1386 - 18:4
پسندیدم 0
UserName