از کتاب "یک عاشقانه آرام" نادر ابراهیمی
توسط : ghasedak61
 

عشق چتر بارانی است برای دو نفر

                             در زمانی که حتی یک قطره باران هم نمی بارد
شنبه 22/10/1386 - 18:0
پسندیدم 0
UserName