از کتاب "یک عاشقانه آرام" نادر ابراهیمی
توسط : ghasedak61
 

مرگ مساله ای نیست

           اگر به درستی زندگی کرده باشی

شنبه 22/10/1386 - 17:59
پسندیدم 0
UserName