از کتاب "یک عاشقانه آرام" نادر ابراهیمی
توسط : ghasedak61
 

پاییز را بستای

و طیف طولانی رنگ های زرد را

و بادهای در هم کوبنده را ...

 زمستان را بستای ...

از بهار رفته ، یاد نباید کرد

شنبه 22/10/1386 - 17:58
پسندیدم 0
UserName