از کتاب "یک عاشقانه آرام" نادر ابراهیمی
توسط : ghasedak61
 

می توان به سادگی عاشق شد

                        اما عشق ساده نیست

شنبه 22/10/1386 - 17:57
پسندیدم 0
UserName