از کتاب "یک عاشقانه آرام" نادر ابراهیمی
توسط : ghasedak61
 

هیچ چیز همچون اراده به پرواز ، پریدن را آسان نمی کند

شنبه 22/10/1386 - 17:56
پسندیدم 0
UserName