از کتاب "یک عاشقانه آرام" نادر ابراهیمی
توسط : ghasedak61
 

یاد انسان را بیمار می کند ...

                                  سفر ها را به یاد نیاوریم ، سفر کنیم
شنبه 22/10/1386 - 17:53
پسندیدم 0
UserName