از کتاب "یک عاشقانه آرام" نادر ابراهیمی
توسط : ghasedak61
 

یک کندو عسل

                         به قدر یک قطره محبت شیرین نیست
شنبه 22/10/1386 - 17:49
پسندیدم 0
UserName