غیب
توسط : ebrahimi1
 

غیب یعنی چه ؟

غیب یعنی نهان ، پشت پرده ، یعنی آن چیزهائی كه از حواس ظاهری ما
نهان است و پشت پرده محسوسات واقع شده است . قرآن كریم این كلمه را
زیاد بكار برده است ، گاهی تنها ، مثل اینكه می‏فرماید : " « الذین‏
یؤمنون بالغیب »" یعنی آنانكه به غیب ایمان دارند . یا میفرماید : "
«
و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو » " یعنی كلیدهای غیب نزد
خداست و جز او كسی از آنها آگاه نیست . و گاهی همراه با كلمه شهادت ،
مثل اینكه میفرماید : " « عالم الغیب و الشهادش »" . خداوند هم به‏
غیب آگاه است و هم به شهادت .

 فلاسفه اسلامی از همین تعبیر قرآنی استفاده كرده ، جهان طبیعت را عالم‏
شهادت ، و جهان ملكوت را عالم غیبت اصطلاح كرده‏اند .
در ادبیات عرفانی ما از غیب و نهان و پشت پرده و اینكه راز نهان و
پشت پرده و ماوراء ظاهری هست زیاد سخن رفته و لطف و زیبائی خاصی به آن‏   داده است .
.

 فلاسفه اسلامی از همین تعبیر قرآنی استفاده كرده ، جهان طبیعت را عالم‏
شهادت ، و جهان ملكوت را عالم غیبت اصطلاح كرده‏اند .
در ادبیات عرفانی ما از غیب و نهان و پشت پرده و اینكه راز نهان و
پشت پرده و ماوراء ظاهری هست زیاد سخن رفته و لطف و زیبائی خاصی به آن‏داده است.  

 

حافظ می‏گوید :

ز سر غیب كس آگاه نیست قصه مخوان

كدام محرم دل ره درین حرم دارد

هم او میگوید :

ما از برون در شده مغرور صد فریب

تا خود درون پرده چه تدبیر می‏كنند

شنبه 22/10/1386 - 16:9
پسندیدم 0
UserName