اسرار ازل
توسط : ebrahimi1
 

خیام می‏گوید :

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وین خط معما نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

شنبه 22/10/1386 - 16:4
پسندیدم 0
UserName