آداب معاشرت 14
 

باب اول :

در فضیلت انس و برادرى و شرایط و درجات و فواید آن

از امام باقر (ع ) نقل شده است كه مى گوید:


« رسول خدا (ص ) فرمود: آنانى كه در راه خدا با هم دوست شده اند در روز قیامت روى زمینى از زبرجد سبز در سایه عرش خدا در سمت راست آن قرار دارند - پرونده درخشانى دارند - سیماى آنها از خورشید تابان سفیدتر و درخشنده تر است ، به طورى كه هر فرشته مقرب و هر پیامبر مرسلى به مقام ایشان رشك مى برد. مردم پرسیدند: اینان كیستند؟ جواب مى دهند: اینان كسانى هستند كه در راه خدا یكدیگر را دوست مى دارند.» (1)

 

1- كافى ، ج 2، ص 126، شماره 7.

شنبه 22/10/1386 - 15:0
پسندیدم 0
UserName