عاشورا...
توسط : poursorkh
عاشورا مظلومانه ترین وجانگدازترین تراژدی تاریخ بشریت است که در عین سوگمندی ارواح انسانی را تا فرداهای بی شمار به خروش فرا می خواند.
شنبه 22/10/1386 - 14:43
پسندیدم 0
UserName