توبیخ
توسط : mahlashamloo

وقتی می رم تو مجالس و موعظه ها رو می شنوم تنها یک جمله به خودم می تونم بگم

گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله ماست       

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

شنبه 22/10/1386 - 14:39
پسندیدم 0
UserName