عشق...
توسط : poursorkh
کربلا تجلی گاه عشق است و عاشورا فصل سبز مشتاقی .عشق به پروردگار اشتیاق به شهادت.
شنبه 22/10/1386 - 14:37
پسندیدم 0
UserName