مرحوم غروی اصفهانی (کمپانی)
توسط : salmod_110

باز این چه آتش است که برجان عالم است؟

باز این چه شعلهء غم و اندوه ماتم است؟

باز این حدیث حادثهء جانگداز چیست؟

باز این چه قصّه ایست که باغصّه توام است؟

السّلام علیک یا ابا عبد الله

شنبه 22/10/1386 - 14:29
پسندیدم 0
UserName