هر که شد از سر اخلاص ...
توسط : نگارینا
   

هرکه شد از سر اخلاص عزادار حسین

 

نام او ثبت نمایـند به طومار حسین

 

یارب این منصب شاهانه ز ما باز نگیر

 

تا که پیوسته بمانیم عزادار حسین

 

گرچه هستیم گنهکار خدایا مگذار

 

در جزا بر دل ما حسرت دیدار حسین

 

 

التماس دعا

 

شنبه 22/10/1386 - 14:9
پسندیدم 0
UserName