دریای سرخ عاشورا

دشمنان اسلام بدانند كه ما از دریای سرخ عاشورا وضو ساخته و بر پهنه كربلا ایستاده ایم تا نماز عشق را بخوانیم.

 

شهید مظلوم: دكتر بهشتی

شنبه 22/10/1386 - 13:57
پسندیدم 0
UserName