امام حسین(ع) از دیدگاه پروفسور ماربین

پروفسور ماربین(فیلسوف و خاور شناس بزرگ آلمانی) در باره امام حسین (ع) می گوید:

من معتقدم كه رمز بقا و پیشرفت اسلام و تكامل مسلمانان، به خاطر شهید شدن حسین و آن رویدادهای غم انگیز است؛ و یقین دارم كه سیاست عاقلانه مسلمانان و اجرای برنامه های زندگی ساز آن به واسطه عزاداری حسینی بوده است.

مادامی كه این روش و خصلت در میان مسلمانان وجود دارد، هرگز آنان تن به خواری نمی دهند؛ و تحت اسارت كسی نمی روند...

شنبه 22/10/1386 - 13:52
پسندیدم 0
UserName