لبخند !!!
توسط : ادیسه

مثل روز روشن است ، که شب تاریکه !

برای این که خواب هایش یادش نرود ، بالای تختش دوربین فیلمبرداری می گذاشت !

آن که اول است بهتر نیست ، آن که بهتر است اول است !

این قدر خوابش سنگین بود که تختش شکست !

زن که به دانشگاه رفت ، مرد در کلاس آشپزی ثبت نام کرد !

یه جایی ، یه کسی ، فقط و فقط منتظر یه لبخند تو نشسته !

زود باش یه لبخند بزن !!

شنبه 22/10/1386 - 12:53
پسندیدم 0
UserName