هوای رایگان ...
توسط : ادیسه

خدایا دوستت دارم !

به خاطر نعمت هایی که بهای شان را

گران می پردازیم .

به خاطر جنگلی که برای مان آفریده ای .

به خاطر همه چیز و هیچ چیزی که داریم .

خدایا دوستت دارم .

به خاطر هوایی که فعلا رایگان است !!!!

شنبه 22/10/1386 - 12:50
پسندیدم 0
UserName