بخشنده ترین مردم کسی است که .....

 امام حسین علیه السلام

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

شنبه 22/10/1386 - 11:38
پسندیدم 0
UserName