چنان نفست را تربیت کن که .....

چنان نفست را تربیت کن که اگر عالمیان و تمتم هستی تو را ستودند خوشحال نگردی و اگر جهانیان مذمتت کردند مکدر نگردی

شنبه 22/10/1386 - 11:32
پسندیدم 0
UserName