غذای فكر

اگر هر روز همراه با هر «وعده غذا» یك آیه از قرآن نیز غذای فكرمان گردد‎‏ٌ‏‏‎، همه ی ما پس از شش سال قرآن را به خاطر سپرده ایم

شنبه 22/10/1386 - 11:16
پسندیدم 0
UserName