آثار و برکات زیارت سیّد الشّهدا
توسط : aliyoungi

نام زائر , در اعلی علّیّین ثبت می شود :

امام صادق (ع) فرمودند :(( هر کس به زیارت قبر حسین (ع) برود در حالی که عارف به حق او باشد , خداوند او را در اعلی علّیّین مینویسد)).

وسائل الشیعه , شیخ حر عاملی ,ج10,ص324

شنبه 22/10/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName