حلال مشکلات است حسین
توسط : shabangah
حلال جمیع مشكلات است حسین
شوینده لوح سیئات استحسین

ای شیعه تو را چه غم ز طوفان بلا

آنجا كه سفینه النجات است حسین
شنبه 22/10/1386 - 11:10
پسندیدم 0
UserName