آثار و برکات زیارت سیّد الشّهدا
توسط : aliyoungi

زیادتی در عمر و رزق :

امام باقر (ع) فرموده است :((شیعیان ما را به زیارت قبر حیسن (ع) امر کنید , زیرا زیادت او موجب فزونی در رزق و طول عمر و دفع بلایا و ناگواری ها می شود)).

منتخب کامل الزیارات , ابن قولو یه , ص289

شنبه 22/10/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName