صبر کن....!!!!
توسط : kavire_teshne

مرداب برای بدست آوردن گل نیلوفر سالهل می خوابه تا آرامش نیلوفر به هم نخوره!پس اگه کسی رو دوست داری برای بدست آوردنش صبر کن...!!!

شنبه 22/10/1386 - 10:31
پسندیدم 0
UserName