امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 این را بدانید هر كس بار غمی از دوش مسلمانی بردارد، خداوند اندوه دنیا و آخرت را از او دور خواهد ساخت ، و هر كس به دیگران نیكی كند، خداوند به او نیكی خواهد فرمود، زیرا كه خدا افراد نیكوكار را دوست می دارد.

من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنیا و الَخرة، و من أحسن أحسن الله إلیه والله یحب المحسنین .

بحار الانوار، ج 78، ص 122

شنبه 22/10/1386 - 9:48
پسندیدم 0
UserName