سلام بر حسین ( ع) ،
توسط : حامد...
سلام بر حسین ( ع) ، کسی که روح شهادت طلبی و ایثار را در دل هزاران هزار دلداده ی عاشق به وجود آورد .
شنبه 22/10/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName