امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 آن كس در صله رحم بهتر است كه نسبت به خویشاوندانی كه با او قطع رابطه كرده اند، دلجویی و صله رحم نماید.

إن أوصل الناس من وصل من قطعه .

بحار الانوار، ج 78، ص 121

شنبه 22/10/1386 - 9:46
پسندیدم 0
UserName