امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 این را دانسته باشید عالیترین نعمتهایی كه خداوند به شما داده است ، احتیاجهایی است كه مردم به شما دارند، مراقب باشید كه با بی اعتنایی به نیازمندان ، این نعمتها را رد نكنید كه تبدیل به نقمت و بلا خواهد شد. بدانید كه كار نیك علاوه بر آن كه موجب ستایشگری مردم است ، به دنبال آن هم پاداش الهی در كار است . اگر ممكن بود كه (كار نیك ) را به صورت انسانی ببینید، او را شخصی خوش رو، بسیار زیبا مشاهده می كردید، كه هر بیننده ای از دیدارش لذت می برد، و چنانچه می شد (كار زشت ) را به صورت انسان ببینید، شخصی زشت و بدقیافه به چشم شما می آمد كه دلها از آن نفرت می گشت و چشمها از دیدار روی نحسش فرو بسته می شد.

واعلموا أن حوائج الناس إلیكم من نعم الله علیكم فلا تملوا النعم فتحور نقما و اعلموا أن المعروف مكسب حمدا و معقب أجرا، فلو رأیتم المعروف رجلا رأیتموه حسنا جمیلا یسر الناظرین ، و لو رأیتم اللؤم رأیتموه سمجا مشوها تنفر منه القلوب و تغض دونه الأبصار.

بحار الانوار، ج 78، ص

شنبه 22/10/1386 - 9:42
پسندیدم 0
UserName